Lắc tay thạch anh tóc dẹp

Lắc tay đá thạch anh tóc dẹp cực xinh

Thạch anh tóc (hay thường gọi là rutilated quartz) là loại thạch anh chứa các bao thể dạng kim, que có màu sắc khác nhau. Chúng có thể là các bao thể thuộc nhóm amphibol (actinolit), các bao thể rutil, các bao thể clorit, hematit hoặc các bao thể tuamalin.

Giá bán
700.000 ₫
Mã Sản Phẩm
DQ19
Số lượng:

Hỗ trợ đặt hàng
0976398585